HRISTOS VASKRSE

1. Vaskrs 2

Srećan Vaskrs!

Radosno proslavljamo današnji svetli praznik, draga naša deco duhvona, jer njegova glagodat i svetlost ne dolaze od Sunca, niti od anđela, već od nepristupne svetlosti kojom se razgoni tama i oče ljudske sagledavaju svu lepotu i sklad Božijeg sveta. Samo u toj svetlosti može se jasno sagledati smisao postojanja čoveka i sveta u dostojanstvu koje im po Božjem naznačenju priprada. Na ovaj dan se, zajedno sa bogonosnim ocima Crvke Hristove, podsećamo i opominjemo da se uzrok i cilj stvarne egzistecije nalazi u Bogu. Kao saradnik Božji, čovek je odgovoran ne samo za sebe i svoj narod, nego za sve ljude i za sve narode, za svekukupnu Božju tvorevinu. To je svečovečanska filozofija kojom naša vera živi i deluje kroz vekove, projavljujući ono što se danas moderno naziva „ekološkom svešću”. Zato na današnji Praznik, koji jeste oaza mira i radosti, mi vršimo duhovnu smotru, naoružavajući se nadom da bismo uz pomoć sveoružja Božjeg, koje je u Crkvi, izdržali sve teškoće i sve iskušenja, crpeći snagu od Gospoda koji nas hrabri rečima: „Ne bojte se, Ja sam, pobedio svet” (Jn 16, 33)

Vaskrsenje jeste najveća pobeda nad zlom, grehom i smrću, koja nas podseća da i mi imamo mogućnost i obavezu da se usprotivimo svakom duhovnom padu i svemu što nas onemogućava u idenju za dobrom, da ne očajavamo nego da nadu svoju položimo na Gospoda, da bismo dobili Božju blagodat i pomoć u svakoj teškoći. Vera u Vaskrslog Bogočoveka projavljuje lekovitost pred stihijom porasta depresivnosti u savremenom svetu, jer nam, po rečima svetog Teofana Zatvorenika, daruje mogućnost da duhovnim očima „gledamo preko greha i patnje”. Ako li po slabosti grešimo, sveto Jevanđelje nam poručuje:

Ustani ti koji spavaš – u grehu – ustani i vaskrsni iz mrtvih – pokajanjem – i obasjaće te Hristos (sr.Ef 5, 14)

Želeći Vam svako istinsko dobro, oprostivši jedni drugima, prizivamo blagodat, mir i silu Vaskrlsoga Hrista, da bismo mogli jednim ustima i jednim srcem da kličemo radosno:

HRISTOS VASKRSE!

Patrijarh srpski Iriner (Vaskršnja poslanica)