Mir Božji! Hristos se rodi!

Bozic

Današnji praznik nam otkriva da nismo pozvani samo da budemo dobri, čestiti, plemeniti, uzorni građani već daleko od toga: Da postanemo deca Božja.

Da se staramo o svetu koji nas okružuje i da taj svet prinosimo Bogu kako bi večno postojao.

Svake godine u ovo doba Hristos se iznova, svojom blagodaću i našom verom, rađa u našim srcima, u našim dušama, u našim čulima, u dečjoj radosti. Danas sva priroda dobija svečani izraz tajanstvene blagodarnosti, jer sve i sva oseća da nam se danas rodi spas. I danas, u zaglušujućoj buci istorije čovečanstva, uz huk fabrika i prasak bombi svuda po svetu, do našeg uha dopiru reči samoga Spasitelja našega, Bogočoveka Isusa Hrista: „Ako se ne obratite i ne budete kao deca, nećete ući u carstvo nebesko”. Samo kada čovek očisti svoja osećanja i srce od sujetnih pomisli i ukloni se od rđavih dela, baš kao bezazleno dete, tada, i samo tada, može osetiti svu lepotu i istinitost reči Božje i istinski se radovati Božiću.

Mir Božji! Hristos se rodi!

Patrijarh srpski Pavle